Meist

AutoNavi (Autonavi OÜ) on 2013. aastal asutatud ettevõte. Meie peamiseks tegevusalaks on autode multimeedia, navigatsiooniseadmete ja pirnide müük. Eesmärgiks on pakkuda antud tooteid võimalikult mõistliku hinna- ja kvaliteediga.
Oleme Eesti turul üks väheseid firmasi, kes pakub autodele mudelikohaseid multimeediakeskusi väga taskukohase hinnaga.

ÜLDSÄTTED
1) Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
2) Kauplejal (Autonavi OÜ) on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
3) Kauplejal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult klienti.
4) Kliendil on õigus Kasutustingimused endale alla laadida või välja printida, millega on tagatud võimalus vastava info salvestamiseks ja taasesitamiseks püsival andmekandjal.

TOOTED JA OSTMINE
1) Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamisega. Kui tarbija soovib lepingust taganeda tagastatakse raha tarbijale viivitamatult
(2 tööpäeva jooksul)
2) Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
3) E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
4) Klient valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest ettemaksu arve alusel pangaülekandega või sularahas.
5) Klient kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Kaupleja ei vastuta täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
6) Müük toimub siis, kui Klient saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

HINNAD
1) E-poes olevad hinnad ei sisalda käibemaksu, kuna AutoNavi OÜ ei ole käibemaksukohustlane.
2) Kauplejal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Kaupleja tarnima kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED
1) Kliendil on õigus valida nelja erineva kauba kättesaamisviisi vahel.

  1. Kaubad toimetatakse Kliendini Eesti Vabariigi piires pakiautomaadiga.
  2. Kaubad toimetatakse Kliendini Eesti Vabariigi piires kulleriga (kodusele aadressile)
  3. Klient tuleb kokkuleppel ise kaupadele järele (Võrus, Tartus või Tallinnas. Koht lepitakse kokku peale tellimuse sooritamist)
  4. Kaubad toimetatakse Kliendi lähimasse posti- või Cargopunkti

2) Kui Klient valinud kohaletoimetamise viisiks kulleri, pakiautomaadi või lähima postipunkti, siis toimub kauba kohaletoimetamine  ~3-7 tööpäeva jooksul (kui tellimuse infosse ei ole märgitud teisiti)
3) Kui Klient on valinud kauba kättesaamisviisiks kaupadele ise järele tulemise, siis informeeritakse Teenuse kasutajat telefoni või e-posti teel hetkel, kui tema poolt tellitud kaubad on valmis üleandmiseks. Vastav info edastatakse Teenuse kasutajale hiljemalt 3 – 7 tööpäeva jooksul raha laekumisest Kaupleja arveldusarvele.
4) Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Kliendi isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Kliendiga

POSTIKULUD
1) Smartpost / Omniva  pakiautomaat- alates 3,00€ (oleneb paki suurusest)
2) Kodusele aadressile või lähimasse postipunkti – alates 1,50€ kuni 9,00€  (Oleneb paki kaalust ja suurusest)
Cargobus punkti – alates 5,00€ (oleneb kaalust)
Välismaale (Soovi korral saame kaupa edastada ka välismaale. Väiksemate toodete postikulu ~5-10eur. Suuremate toodete (nt multimeedia) postikulu ~15-30eur.  Pakkumise saamiseks tuleks võtta meiega ühendust e-maili teel: info@autonavi.ee)

LEPINGUST TAGANEMINE
1) Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Klient sellest võimalikult kiiresti Kauplejat kirjalikult teavitama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@autonavi.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
2) Kui taganemisavaldus jõuab Kauplejani peale Kaupleja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Taganemisõigus”.
3) Kaupleja kannab Kliendile tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
4) Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Kauplejale.

TAGANEMISÕIGUS
1) E-poes sõlmitud lepingutele kehtib 14-päevane sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemisõigus. Tähtaeg algab päevast, mil kaup on Kliendile kättetoimetatud. Kui Klient on otsustanud lepingust taganeda, tekib tal kohustus kaup Kauplejale tagastada.
2) Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Juhul kui toode ei vasta antud punktile on Kauplejal õigust tagastatavat summat vähendada vastavalt toote väärtuse langemisele.
3) Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile info@autonavi.ee
4) Lepingust taganemisel tuleb kliendil ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
5) Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist.
6) Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Kauplejale.
7) Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Taganemisõiguses mainitud tingimustele, siis on Kauplejal õigus tagastatavat summat vähendada vastavalt toote väärtuse langemisele.

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD
1) E-poest müüdud toodetele kehtib  2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
2)  Pretensiooni võib esitada seadme konstruktsiooni-, tootmis-, ja materjalivigadele
3)  Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.
4) Pretensiooni esitamise aluseks on seadme müügiarve ja täidetud tootjapoolne garantiitalong kui see on tootja poolt nõutud.
5) Pretensioon tuleb esitada Autonavi OÜ-le.
6) Müüja ei vastuta järgnevate puuduste eest:
6.1 Häirete eest seadme töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
6.2 Häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;
6.3 Häirete eest, mis on põhjustatud seadme kasutusjuhendi eiramisest;
6.4 Häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes;
6.5 Häirete eest seadme töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest;
6.6 Häirete eest, mis on tingitud seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sealhulgas maanduseta vooluvõrku);
6.7 Rikete eest seadme töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest;
6.8 Kliendi poolt installeeritud, kuid seadmele mittesobiva tarkvara poolt põhjustatud häiretele;
6.9 Seadme rikete eest, mis on põhjustatud seadme komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest;
6.10 Puuduste eest juhul, kui seadme detailidel on seerianumbrid, kontrollkleebised, plommid või muud garantiitõkendid rikutud, vahetatud või eemaldatud.
7) Autonavi OÜ ei vastuta:
7.1 Remonti toodud seadmel oleva info säilimise eest.
7.2 Defektide kõrvaldamata jätmise eest, kui defekt ei ilmnenud remondi käigus või kui klient ei teavitanud selle esinemisest seadme remonti toomise hetkel.
7.3 Kui selgub, et remonti toodud seadet ei ole kasutatud vastavalt seadme kasutamistingimustele, siis pretensioon ei kuulu lahendamisele.
Esimesel aastal kannab vea tuvastamise tasu Kaupleja. Pärast 1 aastat Klient. Sellisel juhul koostatakse kliendile hinnapakkumine seadme remondiks tasulises korras.
8). Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Autonavi OÜ tõestab, et seadmel esinevad puudused on tekkinud ostja süül.
9). Autonavi OÜ on kohustatud eriarvamuste korral seadmel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks tegema ekspertiisi 1 aasta jooksul alates seadme müügi kuupäevast. Kui ekpertiisi tulemusena selgub, et puudus on tingitud kliendi süüst ja klient ei nõustu sellega, siis on kliendil õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi teostamist. Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus tõestab, et puudus on tekkinud kliendi süü läbi, siis sõltumatu ekspertiisi kulud katab klient.
10). Kui klient esitab seadme kohta pretensiooni peale 1 aasta möödumist ostukuupäevast ja defekteerimise käigus selgub, et seade on puuduseta, siis tekkinud kulud katab klient vastavalt kehtivale hinnakirjale.
11) Kui pretensiooni aluseks olev seade või toode osutub vigaseks ja puudused ei ole tekkinud ostja süül, siis teostame seadme remondi 4 nädala jooksul.
11). Kui pretensiooni aluseks oleva seadme remontimine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, siis kliendi nõusolekul asendatakse seade samaväärse seadmega.

VASTUTUS
1) Kauplejal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Kaupleja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
2) Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
3) Klient vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
4) Klient vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Kauplejale, teistele Klientidele või kolmandatele isikutele.

ERIMEELSUSED
E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Kliendi ning Kaupleja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil võimalus erimeelsuse lahendamiseks pöörduda Tartu Maakohtu poole või kohtuväliselt Tarbijakaitse poole.
Eesti Vabariigis on kohtuväliseks kohtuväline kaebusi lahendavaks organiks Tarbijakaitse ja
Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsev tarbijavaidluste
komisjon (https://ttja.ee/tarbijavaidluste-komisjon). Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses
on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei
ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Komisjonis on kaebuse läbivaatamine tasuta.

Kontaktandmed:

e-mail: info@autonavi.ee
tel: +(372) 53 489 901  (E-R)                                                        TAGANEMISAVALDUSE TÜÜPVORM(PDF)
AUTONAVI OÜ
Registrikood: 12430295

Palo tee 24, Lasva, Võrumaa, 65401                                              AUTONAVI OÜ TÜÜPTINGIMUSED (PDF)